Członkowie Komietu


Janusz Adam Kujat

– pomysłodawca i założyciel Komitetu. - doktor nauk humanistycznych. Numizmatyk i heraldyk. Autor wielu publikacji z zakresu pieniądza zastępczego na Śląsku. Działacz społeczny, inicjator wielu projektów promujących historię Świebodzic i regionu. Prezes Stowarzyszenia Targira. Organizator Festiwalu Targira-art. Odznaczony wieloma medalami numizmatycznymi oraz brązowym Krzyżem Zasługi.

Adam Mroziuk

– opieka merytoryczna. - mistrz zegarmistrzostwa, zegarmistrz miejski Świebodzic. Kolekcjoner zegarów śląskich, zabytkowych narzędzi i literatury zegarmistrzowskiej. Znawca zagadnień związanych z działalnością fabryk zegarów funkcjonujących na terenie Świebodzic. Członek założyciel Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków.

Ireneusz Zyska

- opieka prawna. - Poseł na Sejm RP VIII. Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek sejmowych Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodniczący Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Inicjator powstania i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Organizator konferencji i spotkań o tematyce gospodarczej oraz historyczno-patriotycznej. Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Przedsiębiorca, menadżer, członek organów nadzoru spółek prawa handlowego, wieloletni samorządowiec, działacz społeczny, uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, miłośnik historii i kultury polskiej.

Maria Palichleb

sekretarz Komitetu - absolwentka wydziału filologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim, wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół im. St. Prosińskiego w Świebodzicach. Popularyzatorka historii Świebodzic. Od kilkunastu lat współredaguje Kronikę Miasta Świebodzic i Rocznik Świebodzic. Jest zaangażowana w wiele inicjatyw związanych z propagowaniem lokalnej historii.

Wojciech Magierski

– współpraca merytoryczna - wykładowca fizyki na Politechnice Wrocławskiej oraz w II LO w Wałbrzychu. Znany kolekcjoner zegarów Gustava Beckera. Założyciel prywatnego Muzeum Zegarów Śląskich /w organizacji/. Propagator wiedzy z zakresu historii zegarów.

Wiesław Tomaszewski

rzecznik prasowy Komitetu - adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wykładowca przedmiotów z ergonomii, zarządzania BHP, elektroniki i elektrotechniki. Popularyzator osiągnięć nauki i techniki. Autor kilku patentów z zakresu aplikacji układów elektronicznych. Dziennikarz naukowy. Rzecznik prasowy Festiwalu Targira-art. Odznaczony srebrnym Medalem za Zasługi dla Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz srebrnym Medalem za Krzewienie Kultury P.poż.