Dane Konta :


Wpłaty prosimy kierować na konto prowadzone przez Adama Mroziuka

Adam Mroziuk Pomnik G. Beckera
Nr konta 07 1600 1462 1862 1750 6000 0001

Jeżeli ofiarodawca chce być widoczny na naszej stronie winien dopisać na przelewie – zgoda.
Brak tego zapisu spowoduje anonimowość wpłacającego.

Aktualny Stan Konta :

Stan konta wynosi : 1450 PLN

Lista ofiarodawców

- Adam Mroziuk

- Janusz Kujat

- Jan Pyśk

- Lesław Kostkiewicz

- Robert Rynkowski

- Jerzy R Chmielarski

- Wojciech Magierski

- Maria, Jan Palichleb