Akt Założycielski


My, niżej podpisani, obywatele Miasta Świebodzice oraz osoby wspierające nasze działania mając na uwadze wspaniałą tradycję i historię naszego miasta powołujemy do życia
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Gustava Beckera.
Zasadniczym celem niniejszego Komitetu jest przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu mającego doprowadzić do postawienia na terenie Świebodzic pomnika najwybitniejszemu mieszkańcowi naszego miasta - Gustavowi Beckerowi. Naszym działaniem chcemy przede wszystkim podziękować mu za ogromny wkład za rozwój gospodarczy
i społeczny Świebodzic i jednocześnie promować tak znakomitą postać wśród obecnych i przyszłych pokoleń. Czas, w którym podjęliśmy się realizacji tego zamierzenia nie jest przypadkowy. To 200 rocznica urodzin tego wybitnego zegarmistrza, który swoją działalnością zbudował światową markę opartą na wspaniałej perfekcji wykonania i znakomitej jakości swoich wyrobów, rozsławiając własne nazwisko i nasze miasto. Dlatego też jesteśmy przekonani, że nasza inicjatywa zostanie zaakceptowana przez wszystkich osób ceniących sobie znakomite świebodzickie zegary.

Skład Komitetu

Dr Janusz Adam Kujat – pomysłodawca i założyciel Komitetu
Adam Mroziuk – opiekun merytoryczny
Ireneusz Zyska opieka prawna
Wojciech Magierski- współpraca merytoryczna
Maria Palichleb sekretarz Komitetu
Red. Wiesław Tomaszewski - public relations